Epoksi Boya

Epoksi; endüstriyel üretim tesisleri, gıda üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, ilaç fabrikaları, entegre büyükbaş hayvan çiftlikleri süt sağım ve sağmal üniteleri, hastaneler, okullar, elektrik santralleri, depolar, yükleme boşaltma alanları, montaj alanları, oto galeri, gösteri alanları, boyahane ve bakım üniteleri, otoparklar, servis alanları ve benzeri tesislerde, betonun aşınma, darbe ve kimyasal dayanımını arttırmasından ötürü zemin kaplaması olarak da  da kullanılmaktadır.Epoksi Kaplama alanların, tozumazlığın çoğalması, çeşitli sıvıların emiliminin ortadan kalkması, kolay temizlenebilmesi ve bakteri oluşumunun engellenmesinden dolayı hijyen standartları yükselir.

Epoksi Boya Yapısı
Epoksi boyalar, kimyasal ve fiziksel etkilere son derece dayanıklı, epoksi reçine esaslı, yarı mat görünümde son kat boyadır.
Epoksi Boya ÖzellikleriKimyasal ve fiziksel etkilere mükemmel dayanım göstermesi, her türlü metal ve beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilmesi.
Epoksi Boyaların Kullanım Alanları ve Epoksi Boya Astarları
Epoksi boya son kat, asit ve baz gibi kimyasal maddelere maruz kalan metal ve beton yüzeyler ile liman ve sanayi tesislerindeki metal yüzeylere uygulanmış tüm epoksi astar ve ara kat sistemlerin üzerine, son kat kaplama olarak kolaylıkla uygulanabilir.

{gallery}epoksi6{/gallery}

Kimyasal ve fiziksel etkilere mükemmel dayanım göstermesi, her türlü metal ve beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilmesi.
Epoksi Boyaların Kullanım Alanları ve Epoksi Boya Astarları
Epoksi boya son kat, asit ve baz gibi kimyasal maddelere maruz kalan metal ve beton yüzeyler ile liman ve sanayi tesislerindeki metal yüzeylere uygulanmış tüm epoksi astar ve ara kat sistemlerin üzerine, son kat kaplama olarak kolaylıkla uygulanabilir.
Epoksi boya uygulanması için yardımcı diğer ürünler
Epoksi boya uygulamasından önce,

1101-11 Epoksi Astar
1101-12 Epoksi Çinko Fosfat Astar
1101-13 Epoksi Zinc Rich Astar
1111-11 Epoksi HB Astar
1111-12 Epoksi Korozyon inhibitörlü Astar
1100-01 Solventsiz Epoksi Astar
1111-13 Epoksi HB Ara Kat
000000 Epoksi Yüzey Toleranslı Ara Kat
000000 Epoksi Miox Astar
000000 Epoksi Yüzey Toleranslı HB Ara Kat
000000 inorganik Çinko Astar
ürünlerinden biri, ilk kat (astar) olarak yüzeye uygulanmış ve aradan en az 2, en fazla 72 saat süre geçmiş olmalıdır

Epoksi Boya Son Kat Uygulaması Epoksi son kat boya (1101-01) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen oranda Epoksi boya Sertleştirici(0000)ile karıştırılır. Karışımı uygulama viskozitesine getirmek için önerilen oranda Epoksi Tiner (1101-00) ilave edilir. Karışım uygulama viskozitesini verir. (Püskürtme uygulamalarında uygulama viskozitesi 19” 22” / DC4 / 20°C, fırça ve rulo uygulamalarında ise 25” 40” / DC4 / 20°C olacak şekilde ayarlanmalıdır). Epoksi son kat boyanın, kendisinden beklenilen performansı sağlayabilmesi için en az 50 - 60 µ. kuru film kalınlığı verecek şekilde önerilen astarlar üzerine son kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Yaş üstü yaş uygulama yapılmayacak ise, ikinci kat uygulamasında kat kabulü için 4 saat beklenmelidir. Epoksi Boya Uygulama Sırasında: Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında, uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında, Relatif Nem < 85 % olmalıdır. Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Yaş üstüne yaş uygulama yapılmadan birden fazla kat uygulamasının istenildiği durumlarda, katlar arasında 72 saat süre geçilmiş ise hafif zımpara yapılmalıdır. İş sırasına uygun miktarda karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın tamamı tüketilinceye kadar, işe devam edilmelidir. İş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları (1101-00) Epoksi Tiner ile iyice temizlenmelidir. Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir. Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan önce 7 gün beklenilmelidir.
Teknik bilgiler:
Epoksi son kat boya yarı mat görünümlüdür. Siparişe göre parlak üretilir.
Boya Yoğunluğu: 1,20 ± 0,05 g/ml
Katı madde % ağırlığı: 75 ± 2
katı madde % hacmi: 65 ± 3
Toz Kuruma zamanı 45- 45 dakkika 20 °C
Dokunma kuruma zamanı 1 - 1,5 saat 20 °C
Montaj kuruma zamanı 48 saat 20 °C
Net kuruma zamanı 7 gündür.
Malzeme karışımları: Karışımlar 24 saat 20 °C
4 Kg Epoksi Son Kat Boya (Ürün kodu 1101-01)
1 kg Epoksi Son Kat Sertleştirici (Ürün kodu 1109-01)
1 kg Epoksi Boya Tineri (Ürün kodu 1101-00)
Epoksi boya son kat fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır.
Uygulanacak epoksi boyanın kuru film kalınlığı: 50 - 60 µ
Epoksi boyası tüketimi: 1 bir litre ile 10,5 m2 veya 12,5 m2 / lt 50 60 µ kuru film kalınlığında uygulanır.
Alevlenme Noktası: > 27 °C
Güvenlik ve Sağlık Bilgileri: Epoxy Boya Son Kat uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.
Epoksi Boya Sembolü: Xn, F
Tehlike Uyarıları R: 11 20/ 21 / 22
Güvenlik Uyarıları: 16 - 20/ 21-24/ 25-38
Genel Uyarılar: Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız. Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

TOP