Selülozik Boya

Ürün Özellikleri

Selülozik  BoyaTANIM : Nitroselüloz ve alkid esaslı son kat bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Mobilya ve metal sanayileri için geliştirilmiştir. Fiziksel darbelere dayanıklıdır. parlaktır ve çabuk kurur.

YÜZEY HAZIRLAMA: Çapraz katlar halinde iki yahut üç kat olarak uygulanır. Solvent buharlaşması için katlar arasında en az 5 dakika beklenmelidir.

KULLANILAN ALETLER: 1.5 - 1.8 mm meme çaplı boya tabancası.

BOYANIN VİSCOSİTESİ : 25  C de  90-100 KU

BOYANIN  YOĞUNLUĞU : Rengine  göre  değişir  . 1,02-1,1 gr/cm3 arasındadır.

KATI MADDE MİKTARI: Ağırlkça  %55-60 aralığındadır.

 
İNCELTME/KARIŞIM ORANI : Boyaş selülozik tiner ile %30-35  oran›nda inceltilebilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yaklaşık 8-10 m2/lt.

KURUMA SÜRESİ: (20 C’de) dokunma kurumasını 10 dakikada; sert kurumasını 2-2.5 saatte tamamlar.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Ağzı kapalı ambalajlarda serin yerde depolayınız.

PARLAMA NOKTASI: <21 °C.

TEHLİKE SINIFLANDIRILMASI:

R 11 : Kolay Alevlenebilir.
R 20/21/22 : Solunduğunda,cilt ile temasında,yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

GÜVENLİK SINIFLANDIRILMASI:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S3/7/9 : Kapalı kutuda kutu ve havalandırılan yerde saklayınız.
S 13 : Gıdadan uzak tutunuz.
S16/17 : Alevlenen malzemelerden uzak tutunuz. Sigara içilmez.
S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

TOP