Yol Çizgi Boyası

Ürün Özellikleri

yol çizgi boyasıTANIM : Alkyd esaslı klor kauçuk modifiye yol, park, otopark, yaya geçidi ve kaldırım işaretlemesinde kullanılan mat, düz soğuk bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ : Yüksek örtücülük ve yap›?ma gücüne sahip, sürtünmeye dayanıklı, renk değiştirmeyen bir boyadır.

ORTAM : Kullanmadan önce yüzey mutlaka kir, ve çamurdan temizlenmelidir.

UYGULAMA: Rulo, fırça, havalı yahut havas›z tabanca

KAPLAMA : Yüzeyin durumuna göre 8-10 m2/ litre alan boyar. ( 25-30 mikron kalınlığında)

İNCELTME :

TATBİKAT ŞEKLİ:Klor kauçuk tineri ile.
Tabacalı uygulamada %10-15 tiner
Rulo ve FIrçalı uygulamada %5 tiner

PARLAMA NOKTASI : 21 C

DEPOLAMA : Direkt güneş ışığı almayan, serin yerde, ağzı açılmamış orijinal ambalajında; en az 1 yıl depolanabilir.

UYGULAMA VE UYGULAMA SONRASI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

* KullanIlmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
* 5 ºC ’nin üzerindeki ortam sıcaklığında uygulama yapılmalıdır.
* Her uygulamadan sonra fırça ve pistole ağzını tineri ile temizleyiniz.
* Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek amacı ile yüzeye bir miktar tiner ilave ederek,karıştırmadan saklayınız.

TEHLİKE SINIFLANDIRILMASI:

R 11 : Kolay Alevlenebilir.
R 20/21/22 : Solunduğunda,cilt ile temasında,yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 36/38 : Gözleri ve cildi tahriş eder.
R 40 : Geri dönüşü olmayan etki oluşturma ihtimali.

GÜVENLİK SINIFLANDIRILMASI:

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.
S16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.Sigara içmeyin.
S 20/21 : Kullanırken bir şey yemeyin, içmeyin ayrıca sigarada içmeyin.
S 23 : Gaz/Duman/Buhar/Aeroselleri solumayınız.
S24/25 : Göz ve cilt temasından sakınınız.
S29 : Kanalizasyona atmayınız.
S 33 : Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.
S 36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven ,koruyucu gözlük ve maske kullanınız.
S 42 : Spreyleme sırasında uygun bir soluma cihazı kullanın.
S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S62 : Yutulması halinde kusturmayın.Derhal ilk yardım servisine başvurunuz,kabı ve etiketi gösteriniz.

TOP